Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że strony Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookies, które są zapisywane w Państwa urządzeniach końcowych. Brak zgody na instalację plików cookies może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies. Polityka prywatności AmerBrokers dotycząca plików cookies.Zamknij
ASSECOPOL 45.01 -2.15%   BOGDANKA 101.90 -2.02%   BRE 409.95 -0.45%   BZWBK 308.00 1.65%   EUROCASH 59.60 0.32%   GTC 8.00 0.13%   HANDLOWY 95.00 -1.04%   JSW 65.80 -0.68%   KERNEL 51.30 -2.29%   KGHM 112.00 -2.52%   LOTOS 34.20 -5.26%   PEKAO 161.00 0.56%   PGE 14.99 -0.99%   PGNIG 6.11 -1.45%   PKNORLEN 43.00 -4.44%   PKOBP 36.20 -1.55%   PZU 449.40 -0.13%   SYNTHOS 4.38 -0.45%   TAURONPE 4.25 -1.85%   TPSA 7.69 -1.03%  

  WIG 20
 
Wykres WIG20

 INDEKSY GPW
 
WIG202291.10-1.15%07-26
WIG46258.91-0.97%07-26
mWIG402886.24-0.98%07-26
sWIG8011930.54-0.08%07-26
NCIndex297.96-0.49%07-26

 INDEKSY ŚWIATOWE
 
BUDAPEST18247.17-3.80%07-19
DOWJONES15543.740.00%07-19
LONDONFTSE6630.67-0.10%07-19
NASDAQCOMP3587.62-0.70%07-19
PARISCAC3925.32-0.10%07-19
PRAGPX50884.06-0.90%07-19

OFERTA>>Dla Emitentów>>Emisje obligacji
Emisje obligacji
 

Dom Maklerski AmerBrokers S.A. uczestniczył w przygotowaniu i przeprowadzeniu prawie 30 procesów emisji obligacji. Nasze doświadczenie oraz baza klientów (zarówno instytucjonalncyh, jak i indywidualnych) pozwalaja nam podejmować się szerokiego spektrum projektów - od emisji rzędu kilku-kilkunastu milionów zł dla mniejszych podmiotów, po emisje sięgające kilkudziesięciu milionów złotych dla klientów korporacyjnych, banków czy jednostek samorządu terytorialnego.


Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem lub uczestnictwem jako inwestor w emisji obligacji, prosimy o kontakt - obligacje@amerbrokers.net


Szczegóły procesu, jego koszty oraz harmonogram prac przedstawiamy naszym klientom zawsze podczas spotkań indywidualnych. Filozofia ścisłej współpracy z przyszłym Emitentem pozwala nam na elastyczne przeprowadzanie procesów, z korzyścią dla obu stron - Emitenta obligacji oraz potencjalnych inwestorów.


Proces emisji obligacji

Formalną podstawą przeprowadzenia emisji obligacji jest uchwała właściwego organu emitenta. Ustawa o obligacjach wymaga też, aby w przypadku obligacji zdematerializowanych przygotować dokument opisujący szczegółowo warunki emisji, zawierający elementy informacyjne wskazane w tej ustawie. Emisję obligacji można przeprowadzić w drodze oferty publicznej - kierowanej do ponad 99 osób, albo nieoznaczonego adresata, albo jako niepubliczną – adresowaną do najwyżej 99 oznaczonych osób.

W przypadku emisji publicznej należy co do zasady (od której istnieje kilka wyjątków) przygotować prospekt emisyjny – obszerny dokument prezentujący dane o działalności emitenta i emitowanych obligacjach, który jest składany do zatwierdzenia do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i podlega procedurze weryfikacyjnej przebiegającej na podstawie przepisów kodeksu postepowani administracyjnego. Subskrypcję obligacji można rozpocząć dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia i publikacji prospektu. W subskrypcji uczestniczyć może jeden dom maklerski lub konsorcjum kilku domów maklerskich organizowane przez jego lidera.

Emisja niepubliczna nie wiąże się z postępowaniem przed KNF. Do jej przeprowadzenia konieczne jest przygotowanie i wysłanie do potencjalnych nabywców dokumentu stanowiącego propozycję nabycia obligacji. Inwestorzy zapisują się na obligacje w placówkach domu maklerskiego pełniącego funkcję podmiotu oferującego obligacje w imieniu emitenta i dokonują wpłat na jego rachunek bankowy. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku subskrypcji są przekazywane do emitenta podjęciu przez jego uprawniony organ uchwały o przydziale obligacji. Obligacje są zapisywane w ewidencji prowadzonej przez dom maklerski, co jest tożsame z nabyciem ich własności przez subskrybentów. W przypadku wprowadzania obligacji do obrotu na Catalyst są one następnie zapisywane na rachunkach inwestycyjnych obligatariouszy w ich domach maklerskich.


Schemat emisji obligacji (kliknij, aby powiększyć)

 

 Wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst

Catalyst to termin przyjęty na określenie systemu obrotu obligacjami, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Są w nim notowane obligacje przedsiębiorstw, banków, gmin i obligacje skarbowe. Zasady obrotu są analogiczne do handlu akcjami spółek notowanych na GPW. Obligacje są zapisywane w systemie depozytowo - ewidencyjnym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na rachunkach ich właścicieli w danym domu maklerskim. Każdy inwestor posiadający rachunek inwestycyjny może swobodnie nabywać i sprzedawać obligacje w transakcjach giełdowych – tak jak dzieje się to z akcjami spółek giełdowych. Notowania obligacji można śledzić na stronie GPW i znanych portali o tematyce finansowej. Oprócz przebiegu notowań, na stronach tych prezentowane są także informacje o samych emitentach obligacji, w tym dokument informacyjny szeroko opisujący ich działalność i sytuację prawo-ekonomiczną, zapewniając im większą rozpoznawalność i stanowiąc narzędzie szerokiej promocji. Jednocześnie konieczność wypełniania określonych obowiązków, wynikających z przepisów GPW i KDPW, szczególnie przesyłania raportów o istotnych zdarzeniach z życia gospodarczego emitentów przydaje im większej wiarygodności.


Kontakt:
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
tel: (22) 397 60 60
fax: (22) 397 60 61
obligacje@amerbrokers.net