Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że strony Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookies, które są zapisywane w Państwa urządzeniach końcowych. Brak zgody na instalację plików cookies może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies. Polityka prywatności AmerBrokers dotycząca plików cookies.Zamknij
ASSECOPOL 45.01 -2.15%   BOGDANKA 101.90 -2.02%   BRE 409.95 -0.45%   BZWBK 308.00 1.65%   EUROCASH 59.60 0.32%   GTC 8.00 0.13%   HANDLOWY 95.00 -1.04%   JSW 65.80 -0.68%   KERNEL 51.30 -2.29%   KGHM 112.00 -2.52%   LOTOS 34.20 -5.26%   PEKAO 161.00 0.56%   PGE 14.99 -0.99%   PGNIG 6.11 -1.45%   PKNORLEN 43.00 -4.44%   PKOBP 36.20 -1.55%   PZU 449.40 -0.13%   SYNTHOS 4.38 -0.45%   TAURONPE 4.25 -1.85%   TPSA 7.69 -1.03%  

  WIG 20
 
Wykres WIG20

 INDEKSY GPW
 
WIG202291.10-1.15%07-26
WIG46258.91-0.97%07-26
mWIG402886.24-0.98%07-26
sWIG8011930.54-0.08%07-26
NCIndex297.96-0.49%07-26

 INDEKSY ŚWIATOWE
 
BUDAPEST18247.17-3.80%07-19
DOWJONES15543.740.00%07-19
LONDONFTSE6630.67-0.10%07-19
NASDAQCOMP3587.62-0.70%07-19
PARISCAC3925.32-0.10%07-19
PRAGPX50884.06-0.90%07-19

OFERTA>>Dla Emitentów>>Emisje akcji
Emisje akcji
 

Dom Maklerski AmerBrokers S.A. uczestniczył dotychczas w prawie 50 procesach związanych z emisją akcji, 15 z nich to procesy typu IPO (piersza oferta publiczna). Łącznie uczestniczyliśmy w transkacjach na akcjach na łączną kwotę około 1,4 mld zł. http://imperium-games.net proveedor de software de juegos. Proveedores software.

Jako licencjonowany Dom Maklerski realizujemy pełen zakres prac związanych z pozyskaniem kapitału ze sprzedaży akcji - poczynając od stworzenia koncepcji całego przedsięwzięcia, poprzez przygotowanie wymaganych dokumentów, na przeprowadzeniu plasowania akcji kończąc. Poniżej prezentujemy schemat i opis standardowego procesu IPO.

 

Schemat emisji akcji (kliknij, aby powiększyć)

 

Stworzenie koncepcji oferty publicznej

Podstawowe znaczenie dla powodzenia oferty publicznej mają wyniki finansowe osiągane przez Emitenta oraz perspektywy ich poprawy w przyszłości. Same w sobie nie przesądzają one jednak o możliwości urzeczywistnienia jego planów. Stanowią natomiast twardy grunt, na którym powstaje konstrukcja oferty będąca wypadkową szeregu różnorodnych czynników. Musi ona uwzględniać wielkość Spółki, jej pozycję na tle konkurentów, specyfikę branży, trafnie identyfikować kierunki najlepszego rozwoju Spółki i właściwie na nie zorientowane potrzeby kapitałowe, oddawać sytuację panującą na rynku kapitałowym, czy wreszcie godzić oczekiwania akcjonariuszy co do wartości pozyskanych środków, z chęcią utrzymania jak największej kontroli nad Spółką, a przy tym wszystkim kierować się kryteriami kwalifikacyjnymi GPW. Dopiero umiejętne i obiektywne wyważenie tych relacji pozwala skomponować koncepcję efektywnie dyskontującą wyniki finansowe i inne atuty Emitenta.

Działania podejmowane przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A.:

 • Przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa Emitenta
 • Określenie celów emisji
 • Ustalenie struktury oferty

 

Analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i marketingowych

Przygotowania do przeprowadzenia publicznej oferty akcji i wejścia na GPW to również potrzeba przyswojenia sobie obfitej gamy restrykcyjnych często przepisów prawnych, pochodzących zarówno z krajowych ustaw, czy rozporządzeń, jak i aktów normatywnych prawa unijnego, a także z regulaminów instytucji rynku kapitałowego. Ich wpływ nie tylko odciśnie się na kształcie statutu Spółki i doprowadzi do konieczności przygotowania innych, z reguły nieistniejących dotąd regulacji wewnętrznych. Będzie też stymulował przeobrażenia organizacyjne, rozciągające od kwestii natury logistycznej i technicznej po proceduralne. Zachodzące zmiany muszą być jednocześnie skierowane na fakt, że status spółki publicznej przeniesie Emitenta w nowy wymiar relacji medialnych, determinowany nie tylko przepisami prawa, ale i troską o prowadzenie jak najbardziej klarownej polityki informacyjnej. Kto nie sprosta tym wyzwaniom, ryzykuje podwójnie: uchybienia w stosowaniu przepisów narażają na dotkliwe sankcje administracyjne, karne i odpowiedzialność cywilną, a brak przejrzystości medialnej na nadwątlenie wizerunku, co grozi spadkiem kursu akcji.

Działania podejmowane przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A.:

 • Zapoznanie się z ograniczeniami w obrocie akcjami przez właścicieli, zarząd i kluczowych pracowników
 • Wprowadzenie procedur kontroli obiegu informacji poufnych
 • Analiza obowiązków informacyjnych spółki publicznej 
 • Przyjęcie zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”
 • Przygotowania do kampanii reklamowej promującej ofertę publiczną i do relacji inwestorskich po wejściu na GPW

 

Przygotowanie prospektu emisyjnego

Aby Spółka mogła przeprowadzić ofertę publiczną swoich akcji musi najpierw przygotować prospekt emisyjny, uzyskać decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o jego zatwierdzeniu i opublikować go w przewidziany prawem sposób. Prospekt emisyjny jest jedynym formalnym dokumentem informacyjnym, na podstawie którego inwestorzy podejmują decyzję w sprawie nabycia akcji Emitenta. Zakres i układ prezentowanych w prospekcie danych określone są przepisami wspólnymi dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Należy w nim zmieścić rzetelne i kompletne informacje, które uwzględniają specyfikę Spółki i stwarzają inwestorom sposobność dokonania przemyślanej oceny jej sytuacji gospodarczej, finansowej, majątkowej i perspektyw rozwoju, a także uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania akcji. Wymaga się, aby osoby odpowiedzialne za treść prospektu zostały wskazane imiennie i złożyły oświadczenie, iż przedstawione w nim informacje są zgodne ze stanem faktycznym i nie pominięto niczego, co mogłoby wpłynąć na ich znaczenie. Poszczególne podmioty przygotowujące prospekt ponoszą odpowiedzialność za fragmenty, które same sporządziły, natomiast Emitent ręczy za jego pełną treść. Za popełnione nieprawidłowości przewidziane są surowe sankcje tak wobec Spółki, jak i tych podmiotów oraz osób je reprezentujących (włączenie z grzywną do 5 mln zł i karą pozbawienia wolności do 5 lat).

Działania podejmowane przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A.:

 • Przygotowanie sprawozdań finansowych
 • Uchwała WZA o emisji akcji
 • Zorganizowanie pracy na prospektem w Spółce
 • Zredagowanie i złożenie prospektu w urzędzie KNF
 • Postępowanie przed KNF
 • Publikacja prospektu i aneksy do prospektu

 

Publiczna oferta i debiut giełdowy

Publikacja prospektu emisyjnego jest równoznaczna z rozpoczęciem publicznej oferty akcji, pozwalając na nieskrępowane wykorzystanie pełnego instrumentarium środków przeznaczonych na jej przeprowadzenie. Charakter, zastosowanie i skala podejmowanych zabiegów różnią się w zależności od adresatów, wielkości i struktury emisji oraz koniunktury rynkowej i okresu w jakim do emisji dochodzi. Metody promocji oferty i sposób organizacji subskrypcji będą dobrane inaczej dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Wielkość i struktura emisji zdecydują o odpowiednim rozłożeniu akcentów w przekazie medialnym. Z kolei nastroje panujące wśród inwestorów i kwestia konkurencji ze strony innych ofert publicznych przeprowadzanych w tym samym okresie wpłyną na natężenie kampanii promocyjnej i stosowane w niej narzędzia. Równolegle z plasowaniem emisji trwać będzie proces dematerializacji akcji i uzyskiwania przez Emitenta statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Prowadzi on do zapisania akcji na rachunkach papierów wartościowych i warunkuje możliwość ich wprowadzenia do obrotu giełdowego. Po pomyślnym przebiegu subskrypcji Spółka odbywa procedurę kwalifikacyjną przed GPW, a ukoronowaniem wielomiesięcznego procesu emisji jest uroczysty debiut giełdowy.

Działania podejmowane przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A.:

 • Przygotowanie do plasowania akcji i promocji oferty
 • Plasowanie emisji wśród inwestorów instytucjonalnych
 • Plasowanie emisji wśród inwestorów indywidualnych
 • Dematerializacja i rejestracja akcji w KDPW
 • Debiut giełdowy


Kontakt:
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
tel: (22) 397 60 60
fax: (22) 397 60 61
abrok@amerbrokers.net