Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że strony Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookies, które są zapisywane w Państwa urządzeniach końcowych. Brak zgody na instalację plików cookies może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies. Polityka prywatności AmerBrokers dotycząca plików cookies.Zamknij
ASSECOPOL 45.01 -2.15%   BOGDANKA 101.90 -2.02%   BRE 409.95 -0.45%   BZWBK 308.00 1.65%   EUROCASH 59.60 0.32%   GTC 8.00 0.13%   HANDLOWY 95.00 -1.04%   JSW 65.80 -0.68%   KERNEL 51.30 -2.29%   KGHM 112.00 -2.52%   LOTOS 34.20 -5.26%   PEKAO 161.00 0.56%   PGE 14.99 -0.99%   PGNIG 6.11 -1.45%   PKNORLEN 43.00 -4.44%   PKOBP 36.20 -1.55%   PZU 449.40 -0.13%   SYNTHOS 4.38 -0.45%   TAURONPE 4.25 -1.85%   TPSA 7.69 -1.03%  

  WIG 20
 
Wykres WIG20

 INDEKSY GPW
 
WIG202291.10-1.15%07-26
WIG46258.91-0.97%07-26
mWIG402886.24-0.98%07-26
sWIG8011930.54-0.08%07-26
NCIndex297.96-0.49%07-26

 INDEKSY ŚWIATOWE
 
BUDAPEST18247.17-3.80%07-19
DOWJONES15543.740.00%07-19
LONDONFTSE6630.67-0.10%07-19
NASDAQCOMP3587.62-0.70%07-19
PARISCAC3925.32-0.10%07-19
PRAGPX50884.06-0.90%07-19

PLATFORMY>>AmerNet>>Instrukcja AmerNet
Instrukcja AmerNet
 Ekonomiczne wykorzystanie systemu

 • Rachunek inwestycyjny

Zmiana rachunku

Dotyczy tylko Klientów, którzy posiadają dostęp do kilku rachunków.
Strona umożliwia zmianę aktualnego rachunku klienta. Należy zaznaczyć interesujący nas numer rachunku, a następnie nacisnąć przycisk Zatwierdź.

zmiana_rachunku

Przegląd stanu środków finansowych (rachunku pieniężnego)

Na stronie *(w oknie "Środki Finansowe") znajdują się informacje o saldzie bieżącym, środkach pod wypłatę oraz dostępnym limicie zobowiązań.

przeglad_srodkow

Papiery wartościowe

Strona *(okno "Papiery Wartościowe") przedstawia przegląd stanu rachunku papierów wartościowych połączony z przeglądem historii poszczególnych papierów wartościowych posiadanych przez właściciela rachunku.
Po wybraniu papieru wartościowego, stojąc na tym polu można przejść na historię wybranego papieru wartościowego poprzez dwukrotne kliknięcie myszką.**


Historia finansowa

Na stronie *(w oknie "Historia Finansowa") pokazane są operacje przeprowadzane na aktualnym rachunku finansowym, które zostały złożone w określonym przedziale czasowym. Przedział czasowy ustala się wykorzystując odnośnik *(przycisk) Nowe daty.
Uwagi :
Lista operacji podzielona jest na strony zawierające po 10 operacji. Jeżeli operacji jest więcej, pomiędzy stronami przechodzić można używając odnośników *(przycisków) Wcześniejsze lub Późniejsze.

historia_finansowa

Historia PW

Poprzez tę stronę *(okno "Historia PW") można dokonać przeglądu historii rachunku papierów wartościowych, czyli zakupionych i sprzedanych oraz posiadanych papierów wartościowych.
Po wprowadzeniu skrótu nazwy papieru wartościowego i wciśnięciu klawisza Zatwierdź przechodzimy na stronę z historią tego papieru. *(W programie - wybór całej linii).
Uwagi :
Wybór papieru wartościowego (poprzez skrót) nastąpić może poprzez dwukrotne kliknięcie na odpowiedniej pozycji na liście skrótów.
Historia podzielona jest na strony zawierające po 10 operacji. W przypadku większej ilości operacji można przechodzić między stronami używając odnośników *(przycisków) Wcześniejsze lub Późniejsze.

historia_papierow

 

 • Operacje

Składanie zlecenia

W związku z dość dużą ilością parametrów związanych ze składanym zleceniem, proces złożenia zlecenia został podzielony na trzy etapy :
Etap I - wprowadzenia danych podstawowych - określenie podstawowych parametrów zlecenia.
Etap II – precyzowanie danych - określenie wszystkich pozostałych parametrów zlecenia.
Etap III – akceptacja parametrów.


1. Składanie zlecenia - wprowadzanie danych

Wciśnięcie przycisku Zatwierdź umożliwia przejście do kolejnego etapu składania zlecenia, w którym określone zostaną jego pozostałe parametry.
Kolejnym etapem operacji złożenia zlecenia jest etap precyzowania danych, w którym następuje określenie pozostałych parametrów zlecenia.
Uwagi :
Wciśnięcie przycisku Zatwierdź nie spowoduje złożenia zlecenia w systemie maklerskim - rzeczywiste złożenie zlecenia następuje w ostatnim - trzecim etapie takiej operacji.
Wybór papieru wartościowego (poprzez skrót) nastąpić może poprzez dwukrotne kliknięcie na odpowiednią pozycję na liście skrótów.
Operacja Sprzedaż dostępna jest tylko wtedy gdy posiadacz konta internetowego dysponuje jakimikolwiek papierami wartościowymi na określonym wcześniej rynku ( nie dotyczy instrumentów pochodnych).
Zawartość listy skrótów dostosowywana jest do parametrów wprowadzonych w pozycjach Rynek notowań oraz Operacja - jeśli zmieniony zostanie rynek notowań na liście skrótów znajdują się tylko papiery znajdujące się na danym rynku.
Patrz: wprowadzanie danych podstawowych, precyzowanie danych, akceptacja

skladanie_zlecenia
2. Składanie zlecenia - precyzowanie danych

Etap precyzowania danych umożliwia wprowadzenie pozostałych parametrów zlecenia.
Parametry zlecenia, które zostały wprowadzone w etapie poprzednim widoczne są w górnej części ekranu co umożliwia pełną kontrolę nad procesem wprowadzania zlecenia.
AmerBrokers zaleca zapoznanie się z Regulaminem Giełdy oraz Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego; opisane są w tych przepisach możliwe rodzaje zleceń.
Wciśnięcie przycisku Zatwierdź umożliwia przejście do kolejnego etapu składania zlecenia, w którym następuje jego zatwierdzenie i złożenie w systemie maklerskim.
Przycisk Powrót umożliwia powrót do poprzedniego etapu składania zlecenia bez utraty parametrów na nim określonych (przycisk Powrót przeglądarki nie zachowuje poprzednich parametrów).
Uwagi :
Wciśnięcie przycisku Zatwierdź nie spowoduje złożenia zlecenia w systemie maklerskim - rzeczywiste złożenie zlecenia następuje w ostatnim - trzecim etapie takiej operacji.
Wybór dat sesji oraz ważności zlecenia ograniczony jest do zakresu określanego na podstawie rynku oraz papieru wartościowego.
Nie jest możliwe wprowadzenie daty spoza tak określonego zakresu.

skladanie_zlecenia_1
3. Składanie zlecenia – Akceptacja

Akceptacja parametrów zlecenia jest ostatnim etapem tej operacji.
W górnej części ekranu zestawione są wszystkie parametry zlecenia oraz dodatkowe informacje obliczane przez system: zaliczka do zlecenia oraz prowizja pobierana przez DM.
Wciśnięcie przycisku Zatwierdź spowoduje złożenie zlecenia w systemie maklerskim
Uwagi :
Odrzucenie zlecenia przez GPW, powoduje automatyczną archiwizację zlecenia ( Pomimo, że bezpośrednio po złożeniu zlecenia pojawia się komunikat „Zlecenie zostało pomyślnie złożone” – oznacza on, że zlecenie zostało przekazane na GPW). Aby upewnić się, że zlecenie znajduje się na rynku należy sprawdzić to w „zleceniach aktywnych”.

Oprócz opisanej powyżej podstawowej metody złożenia zlecenia poprzez System AmerNet, możliwe jest korzystanie z metod opisanych w rozdziale EKONOMICZNE WYKORZYSTANIE SYSTEMU

skladanie_zlecenia_2Anulowanie zleceń

Strona *(okno "Anulowanie zleceń") pokazuje zlecenia, które zostały złożone w systemie , ale nie zostały jeszcze zrealizowane na GPW. Umożliwia to użytkownikowi anulowanie zleceń.
Anuluj zlecenia - Wciśnięcie przycisku Anuluj zlecenia spowoduje wysłanie listy zleceń do anulowania. *(dla platformy graficznej należy wybrać przycisk "kosz").
Do poprawnego wykonania operacji anulowania zleceń należy zaznaczyć co najmniej jedno zlecenie. Lista zleceń możliwych do anulowania podzielona jest na strony zawierające po 4 zlecenia. Jeżeli zleceń jest więcej, pomiędzy stronami przechodzić można używając odnośników *(przycisków) Następne lub Poprzednie.
Po złożeniu anulaty zlecenia mogą pojawić się dwa typy komunikatów :
"Operacja zakończona sukcesem" - oznacza przyjęcie zlecenia anulacji przez system biura i anulowanie zlecenia
"Operacja zakończona sukcesem. Złożono dyspozycje anulowania zlecenia nr..." - oznacza przyjęcie zlecenia anulacji przez system biura, jednak bez otrzymania z GPW potwierdzenia o wykonaniu anulacji zlecenia.
Aby upewnić się, że zlecenia nie ma już na rynku, należy sprawdzić to w „zleceniach aktywnych”.
Anulaty zleceń przyjęte przed godziną 8:30 rano zostana przekazane na GPW po otwarciu komunikacji z systemem giełdowym w dniu bieżącym.
Anulaty zleceń przyjęte po godzinie 16:15 zostaną przekazane na GPW w dniu następnym.
Wyczyść - Wciśnięcie przycisku Wyczyść spowoduje wyczyszczenie pola Wybór dla wszystkich zleceń na stronie.
Wciśnięcie przycisku Anuluj zlecenia spowoduje wysłanie listy zleceń do anulowania.
Wciśnięcie przycisku Wyczyść spowoduje wyczyszczenie pola Wybór dla wszystkich zleceń na stronie.

anulowanie_zlecenia
Przegląd zleceń aktywnych

Na stronie *(w oknie "Przegląd zleceń aktywnych") pokazane są zlecenia, które zostały złożone i przekazane na giełdę, a nie zostały jeszcze zrealizowane. Lista złożonych zleceń podzielona jest na strony zawierające po 10 zleceń.
Jeżeli zleceń jest więcej, pomiędzy stronami można przechodzić używając odnośników *(przycisków) Wcześniejsze lub Późniejsze.

przeglad_aktywnych
Przegląd zleceń archiwalnych

Na stronie *(w oknie "Przegląd zleceń archiwalnych") pokazane są zlecenia, które zostały złożone w określonym przedziale czasowym. Przedział czasowy ustala się wykorzystując pole Nowe daty.
Lista złożonych zleceń podzielona jest na strony zawierające po 10 zleceń.
Jeżeli zleceń jest więcej, pomiędzy stronami przechodzić można używając odnośników *(przycisków) Wcześniejsze lub Późniejsze.

przeglad_archiwalnych
Przelew środków finansowych

Operacja umożliwia nam złożenie dyspozycji dotyczącej przelewu środków pieniężnych na zdefiniowany przez użytkownika rachunek.
Uwagi :
Zmiana numeru rachunku bankowego lub inwestycyjnego, na które są przesyłane środki z rachunków klientów Amerbrokers wymaga osobistego podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy o świadczenie usług brokerskich lub przesłania oświadczenia woli w tym zakresie z poświadczonym notarialnie podpisem.

przelew
Wykonanie JI

Składanie zlecenia na wykonanie jednostek indeksowych.
Operacja umożliwia nam złożenie dyspozycji w AmerBrokers dotyczącej wykonania jednostek indeksowych.
Po wprowadzeniu wymaganych danych i wciśnięciu przycisku Zatwierdź system spowoduje przejście do etapu weryfikacji danych dla dyspozycji zlecenia.
Na tym etapie można skontrolować poprawność danych zlecenia.
Wciśnięcie przycisku Zatwierdź powoduje złożenie dyspozycji zlecenia.
Uwagi :
Do poprawnego wykonania operacji zlecenia wykonania jednostek indeksowych Ilość musi być większa od zera i mniejsza lub równa ilości posiadanych jednostek.


Wykonanie JI / Przegląd

Na stronie *(w oknie "Wykonanie JI/ Przegląd) pokazane są zlecenia, które zostały złożone w określonym przedziale czasowym. Przedział czasowy ustala się wykorzystując odnośnik Nowe daty.
Lista złożonych zleceń podzielona jest na strony zawierające po 10 zleceń.
Jeżeli zleceń jest więcej, pomiędzy stronami można przechodzić używając odnośników *(przycisków) Wcześniejsze lub Późniejsze.


Anulowanie zlecenia wykonania JI

Anulowanie zlecenia wykonania jednostek indeksowych.
Strona *(okno "Anulowanie zlecenia wykonania JI) pokazuje zlecenia, które zostały złożone w Systemie AmerNet, ale nie zostały jeszcze przekazane do KDPW . Umożliwia to Użytkownikowi anulowanie niektórych zleceń.
Wciśnięcie przycisku Anuluj zlecenia spowoduje wysłanie listy zleceń do anulowania.
Wciśnięcie przycisku Wyczyść spowoduje wyczyszczenie pola Wybór dla wszystkich zleceń na stronie.

Uwagi :

 • Do poprawnego wykonania operacji anulowania zleceń należy zaznaczyć co najmniej jedno zlecenie.
 • Lista zleceń możliwych do anulowania podzielona jest na strony zawierające po 10 zleceń.
 • Jeżeli zleceń jest więcej, pomiędzy stronami można przechodzić używając odnośników *(przycisków) Następne lub Poprzednie.

 

 

 • Notowania

Notowania ciągłe

W tabeli prezentowane są aktualne notowania walorów.
Ilość wyświetlanych ofert (zależna jest od posiadanego dostępu) – w wyniku kliknięcia na liczby: 1,2,3,4,5 ustawiana jest pożądana ilość wyświetlanych linii najlepszych ofert kupna i
sprzedaży.
Odświeżanie co: to pole wyboru umożliwia ustawienie pożądanej częstotliwości odświeżania notowań.
Zmiana preferencji: klikając na ten link przejdziemy do strony umożliwiającej wybór oglądanych walorów.
*(Platforma graficzna Nie rozróżnia podziału na notowania ciągłe / fixing - w zalezności od wybranej grupy walorów dane okno będzie wyswietlało papiery z tej grupy, dotyczy to także indeksów polskich i światowych).

notowania_ciagle

Indeksy - w tabeli tej prezentowane są bieżące wartości indeksów giełdowych**

Odświeżanie co: to pole wyboru umożliwia ustawienie pożądanej częstotliwości odświeżania notowań.
Zmiana preferencji: klikając na ten link przejdziemy do strony umożliwiającej wybór oglądanych walorów.

indeksy

Indeksy światowe**

Odświeżanie co: to pole wyboru umożliwia ustawienie pożądanej częstotliwości odświeżania notowań.
Zmiana preferencji: klikając na ten link przejdziemy do strony umożliwiającej wybór oglądanych walorów

indeksy_swiatowe

Wykresy

Aplet *(moduł wykresów) zawarty na tej stronie *(w tej opcji) służy do wyświetlania wykresów notowanych walorów oraz niektórych wskaźników analizy technicznej. Dostępne są wykresy dzienne, tygodniowe, miesięczne oraz intraday tik i intraday ze stopniem kompresji 1, 2, 3, 5 ,10 ,15 ,30 i 60 minut.
Na wykresie można rysować linie proste poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszki i przeciągnięcie w określone miejsce. W celu przesunięcia wcześniej narysowanej linii, należy równolegle trzymając prawy klawisz Alt uchwycić jej środek myszką, a następnie przesunąć w określone przez siebie miejsce. Uchwycenie myszką za jeden z końców linii umożliwi przeniesienie tylko tego końca - położenie drugiego nie ulegnie zmianie. Usunięcie linii następuje po kliknięciu na nią myszką przy wciśniętym lewym klawiszu Alt.

*(Platforma graficzna umożliwia podgląd wartości poszczególnych punktów wykresu w dodatkowym oknie - "oknie danych").

wykresy

 

 • Ustawienia

Zmiana kodu PIN

Opcja umożliwia Użytkownikowi zmianę dotychczasowego kodu PIN/PUK. Na stronie znajdują się 3 grupy pól, które należy wypełnić poprawnymi danymi. Po wypełnieniu wszystkich pól zgodnie z poniższym opisem należy zatwierdzić wykonanie operacji i sprawdzić status wykonanej czynności. Zmieniając kod PIN Klient jednocześnie musi zmienić kod PUK.
Opis pól :
Stary kod PIN - Kod PIN aktualnie wykorzystywany podczas logowania do systemu.
Nowy kod PIN - Kod PIN, którym chcemy zastąpić aktualnie wykorzystywany kod.
Potwierdź nowy PIN - Kod PIN, który powinien być zgodny z nowo wprowadzanym PIN'em.
Nowy kod PUK - Kod PUK, którym chcemy zastąpić aktualnie wykorzystywany kod. Kod PUK służy do odblokwowania konta, które zostało zablokowane w wyniku trzech nieudanych prób logowania.
Potwierdź nowy PUK - Kod PUK, który powinien być zgodny z nowo wprowadzanym PUK'iem.
Uwagi :
Kody PIN/PUK muszą składać się dokładnie z 6 cyfr.
Zalecamy cykliczną zmianę kodów dostępu (np.: co 30 dni). Nie dotyczy to Klientów korzystających z innych metod uwierzytelnienia, np.: za pomocą tokenu.

Prosimy pamiętać o konieczności zmiany kodów PIN/PUK po pierwszym zalogowaniu się do systemu AmerNet (dotyczy to również Klientów korzystających z innych metod autoryzacji, np.: za pomocą tokenu).
Nowe kody należy zachować w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty kodów dostępu PIN/PUK (zapomnienie hasła bądź zablokowanie konta) lub urządzenia służącego do autoryzacji (np.: token) jak również zmiany numeru IP podanego w formularzu rejestracyjnym/modyfikacyjnym AmerBrokers nada nowe kody dostępu lub wyda nowe urządzenia służące autoryzacji lub zmodyfikuje numer IP zgodnie z postanowieniami "Umowy o świadczenie usług brokerskich", tzn. wszystkie zmiany będą musiały być dokonane osobiście przez Klienta lub przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z podpisem Klienta (Mocodawcy) poświadczonym przez notariusza. Zmiany będą musiały być dokonane w siedzibie AmerBrokers.

zmiana_pin

Dane konta**

Po kliknięciu w tę opcję można obejrzeć aktualne dane konta.

dane_konta

Modyfikacja danych - Wysyłanie wniosków**

Formularz umożliwia wysłanie nowych lub poprawienie istniejących danych Klienta. Wnioski są rozpatrywane przez administratora zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

modyfikacja_danych

Przegląd/anulowanie wniosków**

Przegląd stanu wysłanych wniosków wraz z możliwością anulowania wniosków, które nie zostały rozpatrzone.
Po lewej stronie od numeru każdego wniosku znajduje się pole wyboru służące do zaznaczenia danego wniosku do anulowania.
Po wybraniu wniosków należy wcisnąć przycisk Zatwierdź, zaznaczone wnioski zostaną usunięte z listy.

przeglad_wnioskow

 

 • Rekomendacje**

W tym oknie dostępne są rekomendacje wydane przez Wydział Analiz AmerBrokers.
W górnej tabeli znajdują się spółki, dla których wydano rekomendację KUPUJ, TRZYMAJ lub SPRZEDAJ. Tabela zawiera podstawowe informacje charakterystyczne dla rekomendacji (nazwa spółki, rodzaj rekomendacji, cena docelowa, data i cena z dnia wydania rekomendacji) oraz uzasadnienie rekomendacji. Po wybraniu uzasadnienia ukazuje się okno, w którym znajduje się opis motywów, jakimi kierowała się osoba wydająca rekomendację. W przypadku, gdy z rekomendacją wiązało się sporządzenie nowej analizy fundamentalnej lub raportu, są one załączone w formie pliku do ściągnięcia (jako dokument Word - samorozpakowujące się archiwum "zip").

W dolnej tabeli znajdują się nazwy spółek, dla których zostały wydane rekomendacje NEUTRALNIE wraz z datą wydania rekomendacji. Po wybraniu nazwy spółki możliwe są dwa warianty. Jeśli przed wydaniem rekomendacji została sporządzona nowa analiza fundamentalna lub raport, są one załączone w formie pliku do ściągnięcia (jako dokument Word - samorozpakowujące się archiwum "zip"). Gdy nie sporządzano nowej analizy lub raportu, ukazuje się okno z uzasadnieniem rekomendacji.

Po wybraniu „Objaśnienia terminologii stosowanej w rekomendacjach” można zapoznać się z definicjami dla poszczególnych rekomendacji wydawanych przez Wydział Analiz.

rekomendacje

 

 • Dyspozycje

Dyspozycje - Dopisanie

Poprzez System AmerNet istnieje możliwość wydania dyspozycji. Dostępnymi dyspozycjami między innymi są:

 • Blokada pod walne zgromadzenie**
 • - Wybór z listy posiadanych papierów wartościowych spółki (zaksięgowanych w KDPW), w której w walnym zgromadzeniu Klient zamierza uczestniczyć.
 • Przelew papierów wartościowych
 • - Wybór papierów wartościowych posiadanych na rachunku w AmerBrokers, a transferowanych na rachunek innego biura, zdefiniowany wcześniej w systemie.
 • Wniosek o nadanie/aktywację NIK**
 • - W przypadku zamiaru korzystania z dostępu do rynku praw pochodnych wniosek ten umożliwia otwarcie indywidualnego konta w KDPW. W przypadku posiadania numeru identyfikacyjnego klienta (NIK) do KDPW zostanie zgłoszona chęć otwarcia konta w AmerBrokers. W przypadku nie posiadania numeru identyfikacyjnego klienta (NIK), AmerBrokers wystąpi w Państwa imieniu do KDPW o przydzielenie NIK oraz otwarcie konta w AmerBrokers.
 • Zmiana limitu pozycji
 • - Dla klientów posiadających rachunek praw pochodnych istnieje możliwość zmiany dziennego limitu otwieranych pozycji

dopisanie


Dyspozycje - Przegląd/Anulowanie

Po wprowadzeniu do Systemu AmerNet dyspozycji istnieje możliwość przeglądania lub anulowania ich. Anulowanie może nastąpić tylko przed przyjęciem wniosku do realizacji.

przeglad

 

 • Informacje

Informacje

Na stronie tej znajdują się komunikaty i informacje ogólne, przeznaczone dla Klientów.

 

 

 • Koniec pracy

Koniec pracy**

Korzystanie z Systemu AmerNet kończy się klikając myszką w pole Koniec Pracy na górnym poziomym menu.

 

 

 • Ekonomiczne wykorzystanie systemu

 • Składanie zleceń z poziomu notowań

  II METODA – składanie zlecenia bezpośrednio z „notowań” lub „wykresów”

  A. Poniżej została opisana metoda składania zleceń bezpośrednio z podglądu notowań (dotyczy opcji „notowania ciągłe”, „notowania II fixingi” jak również „notowania w aplecie”).
  Po kliknięciu w nazwę papieru, na który chcemy złożyć zlecenie otwiera się okno do składania zleceń jak w punkcie 2. „Składanie zlecenia - precyzowanie danych”. Jedyną różnicą jest pole Operacja gdzie wpisujemy odpowiednio czy zlecenie dotyczy kupna czy sprzedaży waloru. Jeżeli nie posiadamy danego papieru, system automatycznie wpisuje kupno (nie dotyczy instrumentów pochodnych – należy wpisać czy zlecenie dotyczy kupna czy sprzedaży). Kolejne etapy jak w I metodzie.
  B. Poniżej zosatła opisana metoda składania zleceń bezpośrednio z opcji „wykresy”.
  Najpierw należy kliknąć w wybrany papier aby zobaczyć na ekranie jego wykres. Następnie za pomocą klawiszy „kup” (dla zlecenia kupna) lub „sprzedaj” (dla zlecenia sprzedaży) przechodzimy do okna jak w punkcie 2. „Składanie zlecenia - precyzowanie danych”.
  Uwagi: kliknięcie w limit, zamiast w nazwę papieru spowoduje przejście do III metody składania zleceń

  III METODA – „szybkie składanie zleceń”
  Poniżej została opisana metoda składania zleceń bezpośrednio z podglądu notowań (dotyczy opcji „notowania ciągłe”, „notowania II fixingi” jak również „notowania w aplecie”).

  W celu złożenia zlecenia na dany papier Klient winien kliknąć w pole zawierające limit odpowiadający najlepszej ofercie kupna lub sprzedaży danego papieru. Aby złożyć zlecenie kupna Klient winien kliknąć w limit najlepszej oferty sprzedaży, aby złożyć zlecenie sprzedaży klika się w limit najlepszej oferty kupna.
  Uwagi: kliknięcie w nazwę, zamiast w limit papieru spowoduje przejście do II metody składania zleceń

  Uwagi: jeżeli pole „automatycznie” jest zaznaczone znacznikiem, można przygotować dowolną liczbę okien ze zleceniami a następnie zatwierdzić dowolne zlecenie w dowolnym momencie (akceptacja następuje automatycznie).
  Jeżeli to pole nie jest zaznaczone, przygotujemy i zatwierdzimy kilka zleceń, zaakceptować można jedynie ostatnie (w kolejności przygotowania) zlecenie. W przypadku próby zaakceptowania któregoś z wcześniejszych zleceń otrzymamy komunikat „Próba złożenia zlecenia z dwóch okien przeglądarki w ramach jednej sesji” lub „Próba podwójnego złożenia zlecenia”.  Dostępność Serwerów

  Szanowni Inwestorzy, przypominamy że nasz system jest dostępny pod dwoma adresami internetowymi:
  http://www.amernet.pl
  http://www.amernet.com.pl
  Każdy z tych adresów wykorzystuje inne łącza telekomunikacyjne.
  W przypadku problemów z nawiązaniem połączenia na jednym z serwerów, należy wypróbować połączenie na serwer drugi.


  Wybór przeglądanych walorów

  Ilość przesyłanych informacji do stron wyświetlających notowania zależy od ilości wybranych walorów, które są obserwowane.
  Zaleca się wybór nie więcej niż 20 spółek.