Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że strony Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookies, które są zapisywane w Państwa urządzeniach końcowych. Brak zgody na instalację plików cookies może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies. Polityka prywatności AmerBrokers dotycząca plików cookies.Zamknij
ASSECOPOL 45.01 -2.15%   BOGDANKA 101.90 -2.02%   BRE 409.95 -0.45%   BZWBK 308.00 1.65%   EUROCASH 59.60 0.32%   GTC 8.00 0.13%   HANDLOWY 95.00 -1.04%   JSW 65.80 -0.68%   KERNEL 51.30 -2.29%   KGHM 112.00 -2.52%   LOTOS 34.20 -5.26%   PEKAO 161.00 0.56%   PGE 14.99 -0.99%   PGNIG 6.11 -1.45%   PKNORLEN 43.00 -4.44%   PKOBP 36.20 -1.55%   PZU 449.40 -0.13%   SYNTHOS 4.38 -0.45%   TAURONPE 4.25 -1.85%   TPSA 7.69 -1.03%  

  WIG 20
 
Wykres WIG20

 INDEKSY GPW
 
WIG202291.10-1.15%07-26
WIG46258.91-0.97%07-26
mWIG402886.24-0.98%07-26
sWIG8011930.54-0.08%07-26
NCIndex297.96-0.49%07-26

 INDEKSY ŚWIATOWE
 
BUDAPEST18247.17-3.80%07-19
DOWJONES15543.740.00%07-19
LONDONFTSE6630.67-0.10%07-19
NASDAQCOMP3587.62-0.70%07-19
PARISCAC3925.32-0.10%07-19
PRAGPX50884.06-0.90%07-19

PLATFORMY>>IntraTerm PRO
IntraTerm PRO
 

IntraTerm PRO jest dodatkowym interfejsem graficznym platformy transakcyjnej AmerNet. Aplikacja ta zawiera szereg rozwiązań i pomysłów ułatwiających inwestowanie z wykorzystaniem internetu. Przy tworzeniu interfejsu graficznego IntraTerm PRO, prócz własnych pomysłów autorskich, wykorzystano doświadczenia i sugestie Klientów zebrane z całego okresu świadczenia usług przez AmerBrokers.

Mamy nadzieję, że ten interfejs spotka się z Państwa zainteresowaniem i będzie przydatny w działalności inwestycyjnej. Informacje oraz odpowiedzi na pytania uzyskacie państwo pod numerem telefonu (022) 397-60-60 lub po przesłaniu zapytania e-mailem na adres: abrok@amerbrokers.net

Instrukcja obsługi programu IntraTerm PRO

Spis treści:

Przeznaczenie programu

Program IntraTerm służy do prezentacji na żywo notowań giełdowych w tabelach i na wykresach z analizą techniczną. W programie dostępnych jest wiele różnych typów tabel umożliwiających różnorodną prezentację danych. Wykresy dostępne w IntraTerm, oprócz wyświetlania na bieżąco aktualizowanych notowań, służą do wykonywania zaawansowanej analizy technicznej. IntraTerm został też wyposażony w system alertów, który pozwala wykrywać ważne momenty w trakcie sesji, np.: nagły wzrost obrotów, duże ruchy instrumentów, jak również określone sytuacje na papierach, np.: duże zlecenia kupna lub sprzedaży, transakcje o wysokich obrotach przy dużym spadku lub wzroście, duże ruchy kursu na sesji. System ten będzie szczególnie użyteczny dla daytraderów, którzy często muszą podejmować szybkie decyzje i błyskawicznie reagować na określone sytuacje.

Opis Pulpitu

Główne okno programu składa się z paska tytułowego, menu oraz pulpitu.

IntraTerm_program

Pulpit programu składa sie z 6 wirtualnych pulpitów stanowiących platformę do pracy z tabelami i wykresami, które są wyświetlane w oknach na pulpitach wirtualnych. Przełączanie pomiędzy jednym z 6 wirtualnych pulpitów dokonuje się przez kliknięcie przycisku z numerem pulpitu (przyciski znajdują się w menu głównym) lub wciśniecie kombinacji klawiszy CTRL oraz numer pupitu (np. Ctrl+1, Ctrl+2, itd.). Okna z tabelami lub wykresami mogą być wyświetlane w postaci normalnej, zmaksymalizowanej (zajmując cały obszar wirtualnego pulpitu) bądź zminimalizowanej ("belka" z nazwą okna w dolnej części ekranu). Ustawienia pulpitu (układ okien na wirtualnych pulpitach, ich pozycje i rozmiary) mogą być zapamiętane na dysku. Jeśli pulpit zostanie zapisany jako domyślny, wtedy zostanie on automatycznie odczytany i wyświetlony zaraz po uruchomieniu programu. Dzięki temu można raz skonfigurować program do wygodnej pracy, po czym wielokrotnie korzystać z zapamiętanych ustawień. Można też zapisać ustawienia pulpitu (a nawet wiele różnych ustawień) do pliku. Tak zapisany pulpit można potem szybko otworzyć korzystając z opcji "Otwórz pulpit..." w menu "Pulpit". Oprócz opcji zapamiętania konfiguracji całego pulpitu (zawierającego zestaw okien na 6 wirtualnych pulpitach), program umożliwia indywidualne zapisywanie utworzonych i skonfigurowanych tabel. Tak zapamiętane tabele mogą zostać później otwarte przy użyciu opcji "Na podstawie zapisanych ustawień..." w menu "Nowa Tabela".

Opcje menu

Menu "Pulpit"

 IntraTerm_menu_pulpit

 • Opcja "Przywróć ustawienia domyślnego pulpitu" powoduje przywrócenie pulpitu do stanu, który został wcześniej zapamiętany jako domyślny. Po wybraniu tej opcji wszystkie aktualnie wyświetlane okna zostaną zamknięte, po czym program odtworzy ostatnio zapamiętany pulpit domyślny (6 pulpitów wirtualnych z zapamiętanym układem okien).
 • Opcja "Zapamiętaj pulpit jako domyślny" powoduje zapamiętanie pulpitu (6 pulpitów wirtualnych z układem okien znajdujących się na pulpitach wraz z ich parametrami). Opcje zostają zapisane w katalogu domowym użytkownika (w podkatalogu "intraterm.data").
 • Opcja "Otwórz pulpit..." umożliwia otwarcie wcześniej zapisanego pulpitu (zestaw 6 wirtualnych pulpitów wraz ze znajdującymi się na nich oknami). Po wybraniu tej opcji wszystkie aktualnie wyświetlane okna zostaną zamknięte, po czym program odtworzy zapisany pulpit (6 pulpitów wirtualnych z zapamiętanym układem okien).
 • Opcja "Zapisz pulpit jako..." umożliwia zapisanie pulpitu (zestaw 6 wirtualnych pulpitów wraz ze znajdującymi się na nich oknami) do pliku. Tak zapisany pulpit można potem otworzyć przy użyciu opcji "Otwórz pulpit...".

W menu "Pulpit" znajdują się także opcje umożliwiające aktywację wybranego pulpitu wirtualnego. Po wybraniu jednej z tych opcji, np. "Wirtualny pulpit 2", na ekranie wyświetlony zostanie wybrany pulpit wirtualny

Przyciski przełączania "pulpitów wirtualnych"
Po prawej stronie menu "Pulpit" znajduje się zestaw 6 przycisków służących do aktywacji wybranego pulpitu wirtualnego. Po kliknięciu jednego z przycisków, na ekranie wyświetlony zostanie wybrany pulpit wirtualny. Uwaga: Można także szybko przełączyć się na inny pulpit naciskając na klawiaturze CTRL i klawisz z numerem pulpitu. Np. naciśnięcie Ctrl+3 spowoduje szybkie przełączenie na trzeci pulpit.

Przykładowe ustawienia Pulpitu platformy IntraTermPRO

Aby skorzystać z przygotowanych przez nas ustawień należy:

 • stworzyć archiwum obecnych ustawień poprzez wybranie z menu Pulpit (lewy, górny róg aplikacji) pozycji "Zapisz pulpit jako…" i na dysku lokalnym zapisać obecny Pulpit,
 • kliknąć w powyższy link i zapisać plik "IntraTermPRO_AmerBrokers.zip" na dysku lokalnym,
 • z menu Pulpit wybrać pozycję "Otwórz pulpit…" i wskazać plik "IntraTermPRO_AmerBrokers.zip",
 • w przypadku akceptacji nowego pulpitu zalecamy wybranie z menu Pulpit pozycji "Zapamiętaj pulpit jako domyślny" - pulpit "IntraTermPRO_AmerBrokers" będzie się otwierał jako domyślny przy każdym kolejnym uruchomieniu platformy,
 • powrót do poprzednich ustawień jest zawsze możliwy poprzez wybranie z menu Pulpit pozycji "Otwórz pulpit…" i wskazanie pliku z zapisanym archiwalnym pulpitem.

Pulpit dostosowany do rozdzielczości 1280 x 1024, 17-calowego monitora

Pulpit dostosowany do rozdzielczości 1440 x 900, 19-calowego monitora szerokokątnego

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas pulpity będą dla Państwa inspiracją do poznania pełnych możliwości Platformy IntraTermPRO.

Menu "Nowa tabela"

IntraTerm_nowa_tabela

Opcje zawarte w tym menu pozwalają tworzyć nowe tabele. Oprócz opisanych poniżej opcji, w menu mogą także znaleźć się dodatkowe pozycje umożliwiające szybkie utworzenie i otwarcie predefiniowanych tabel (zależy to od konfiguracji programu udostępnionej użytkownikom).

 • Opcja "Kreator tabeli..." otwiera okno kreatora, który prowadzi użytkownika przez proces tworzenia nowej tabeli (dokładny opis działania kreatora znajduje się tutaj).
 • Opcja "Na podstawie zapisanych ustawień..." umożliwia utworzenie nowej tabeli na podstawie zapisanych wcześniej ustawień, czyli otwarcie zapisanej tabeli.
 • Opcja "Czas odbieranych informacji" powoduje wyświetlenie okna z informacją o czasie ostatnio odebranych danych giełdowych (jest to czas wygenerowania informacji przez GPW).
 • Opcja "Zestawienie najnowszych transakcji" otwiera okno z tabelą wyświetlającą ostatnio zawarte transakcje na różnych instrumentach. Tabela jest uaktualniana na bieżąco, w miarę napływania informacji o nowych transakcjach.

Menu "Tabela: ..."

IntraTerm_tabela

Menu "Tabela: ..." zawiera opcje umożliwiające konfigurację i zmianę parametrów otwartej tabeli. Ustawienia dokonywane w tym menu zawsze dotyczą aktualnie aktywnej tabeli (tabeli wyświetlanej w aktywnym oknie). Dla łatwej identyfikacji aktywnej tabeli, skrót jej nazwy wyświetlany jest w menu głównym, a pełna nazwa na pierwszej pozycji menu (korzystając z tej pozycji menu można zmienić nazwę aktywnej tabeli).

 • Opcja "Podświetlanie zmian w tabeli" pozwala włączyć lub wyłączyć podświetlanie zmian uraz ustawić długość trwania podświetlenia. Gdy informacja wyświetlana w danej komórce tabeli ulega zmianie (w stosunku do poprzednio wyświetlanej informacji) - tło komórki zostaje odpowiednio zmienione. Kolor żółty tła oznacza zmianę wartości tekstu w komórce. Kolor zielony lub czerwony oznacza odpowiednio wzrost lub spadek wartości liczbowej w stosunku do poprzednio wyświetlanej w tej komórce wartości.
 • Opcja "Automatyczne przewijanie tabeli" umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego przewijania zawartości tabeli, ustawienie sposobu przewijania zawartości oraz zdefiniowanie odstępu czasu pomiędzy kolejnymi krokami przewijania. Włączenie tej opcji powoduje automatyczne przewijanie zawartości tabeli w sytuacji, gdy nie wszystkie wiersze mieszczą się w wyświetlanym obszarze. Dzięki temu w tabeli zostaną kolejno pokazane pokazane wszystkie wiersze (bez konieczności ręcznego przewijania zawartości).
 • Opcja "Automatyczne powtarzanie sortowania" umożliwia ustawienie automatycznego powtarzania ostatnio wykonanej operacji sortowania. Przy włączonej opcji ostatnio wykonane sortowanie (jeśli było wykonane ręcznie przynajmniej raz dla wybranej tabeli od momentu uruchomienia programu) będzie powtarzane w zadanych odstępach czasu. Umożliwi to obserwację posortowanych informacji nawet po zmianach danych w tabeli.
 • Opcja "Dopasuj szerokość tabeli do okna" umożliwia włączenie automatycznego przeskalowania tabeli, tak aby tabela zajmowała dokładnie całą szerokość okna. Po włączeniu tej opcji tabela zostanie odpowiednio "rozciągnięta" lub "ściśnięta" w celu dopasowania do okna. Kolumny tabeli są skalowane proporcjonalnie. Jeśli opcja ta jest wyłączona, to gdy tabela jest szersza niż obszar okna, w oknie automatycznie pojawia się poziomy pasek przewijania (ten sposób wyświetlania jest stosowany w arkuszach kalkulacyjnych).
 • Opcja "Dopasuj kolumny do zawartości" powoduje wykonanie dopasowania szerokości wszystkich kolumn wyświetlanych w tabeli do aktualnej zawartości komórek. Po wykonaniu dopasowania wszystkie kolumny mają szerokość jak najlepiej dostosowaną do aktualnej zawartości komórek. Uwaga: Jeśli opcja "Dopasuj szerokość tabeli do okna" jest włączona, to po wykonaniu dopasowania kolumn do zawartości, zostaną one jeszcze dodatkowo przeskalowane w zależności od szerokości okna.
 • Opcja "Zmień czcionkę tabeli..." pozwala na ustawienie typu i wielkości czcionki używanej do wyświetlania zawartości tabeli.
 • Opcja "Oznaczenie instrumentów" umożliwia ustawienie sposobu oznaczenia instrumentów w tabeli (kod ISIN, nazwa, skrót).
 • Opcja "Liczba wierszy na każdy instrument" używana jest do ustawienia liczby wierszy (np. ofert i transakcji) dla wszystkich instrumentów wyświetlanych w tabeli. W celu zmiany liczby wierszy dla pojedynczego instrumentu, należy dwukliknąć wiersz zawierający instrument lub skorzystać z menu podręcznego wyświetlanego po kliknięciu prawym klawiszem myszy w wybranym wierszu.
 • Opcja "Edytuj listę kolumn tabeli..." pozwala na wybranie kolumn wyświetlanych w tabeli, a także zmianę kolejności kolumn. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno umożliwiające manipulację kolumnami tabeli.
 • Opcja "Edytuj listę instrumentów tabeli..." powoduje wyświetlenie okna, w którym można zmienić zestaw instrumentów wyświetlanych w tabeli.
 • Opcja "Zapisz ustawienia tabeli do pliku..." umożliwia zapis wszystkich ustawień tabeli do pliku. Na podstawie zapisanych ustawień można potem szybko utworzyć już skonfigurowaną tabelę (przy wykorzystaniu opcji "Na podstawie zapisanych ustawień..." z menu "Nowa tabela").
 • Opcja "Drukuj tabelę" umożliwia wydruk zawartości tabeli.
 • Opcja "Okna zależne" wyświetla listę okien, które można powiązać z daną tabelą (okna takie stają się oknami zależnymi, tzn. zawartość okna będzie zależeć od aktualnie wybranego/zaznaczonego instrumentu w aktywnej tabeli). Aktywna tabela staje się tabelą sterującą zawartością okien zależnych. Ustawienie, czy dane okno ma być zależne od aktywnej tabeli, wykonuje się przez kliknięcie nazwy jednego z okien w menu "Okna zależne". Oknami zależnymi mogą być okna szczegółów lub wykresy.

Menu "Alerty"

IntraTerm_alerty

Menu "Alerty" zawiera opcje umożliwiające definiowanie alertów i wykonywanie operacji związanych z alertami.

 • Opcja "Nowa tabela komunikatów" pozwala utworzyć tabelę, w której można przeglądać komunikaty alertów wygenerowane przez aktywne alerty zdefiniowane przez użytkownika. Domyślnie tabela komunikatów jest automatycznie przewijana na nowo wygenerowany komunikat. Jeśli takie zachowanie nie jest pożądane, można je wyłączyć korzystając z opcji "Automatycznie przewiń do nowego alertu" w menu "Tabela:..." dla wybranej tabeli komunikatów.
 • Opcja "Usuń wygenerowane komunikaty" umożliwia usunięcie wszystkich dotychczas wygenerowanych komunikatów. Po wykonaniu tej operacji zawartość tabel wyświetlających komunikaty także zostanie usunięta.
 • Opcja "Zdefiniuj nowy alert..." umożliwia utworzenie i zdefiniowanie nowego alertu, czyli zestawu warunków, po których spełnieniu zostanie wygenerowany komunikat. Zdefiniowane alerty są aktywne, czyli powodują generowanie odpowiednich komunikatów po spełnieniu wszystkich określonych w alercie warunków. Definicje alertów są zapamiętywane w konfiguracji programu razem z zapisem ustawień pulpitu.
 • Opcja "Usuń wszystkie zdefiniowane alerty" umożliwia usunięcie wszystkich zdefiniowanych w programie alertów. Jeśli alert ma być tylko wyłączony bez usuwania definicji, wystarczy anulować opcję "Aktywuj" w menu każdego alertu.
 • Pod opcją usunięcia alertów znajdują się indywidualne menu "Alert:..." dla każdego zdefiniowanego alertu. W tym menu znajdują się opcje pozwalające aktywować lub deaktywować (wyłączyć), edytować i usunąć alert. 

Więcej informacji na temat alertów można znaleźć w sekcji Korzystanie z alertów.

Menu "Okna"

IntraTerm_okna

W menu "Okna" wyświetlana jest lista aktualnie otwartych w programie okien (tytuł aktywnego okna jest oznaczony pogrubioną czcionką). Do nazwy każdego okna przyporządkowane jest menu umożliwiające wykonanie następujących operacji na danym oknie:

- pokazanie/uaktywnienie okna - opcja "Pokaż (aktywuj)"

- przywrócenie normalnych rozmiarów okna - opcja "Przywróć normalny rozmiar"

- maksymalizacja okna tak, aby zajmowało cały obszar pulpitu - opcja "Maksymalizuj"

- minimalizacja okna do postaci "belki" wyświetlanej w dolnej części pulpitu - opcja "Minimalizuj"

- zamknięcie okna - opcja "Zamknij"

- zmiana nazwy okna - opcja "Zmień nazwę"

Tworzenie tabel przy pomocy kreatora

W celu utworzenia nowej tabeli należy wybrać opcję "Kreator tabeli..." z menu "Nowa tabela". Po wybraniu tej opcji pokaże się okno kreatora, w którym należy wykonać następujące czynności:

 1. W pierwszym kroku procesu tworzenia tabeli należy podać nazwę i określić typ tabeli (opis dostępnych tabel znajduje się tutaj), a następnie kliknąć przycisk "Dalej >>" w celu przejścia do kolejnego etapu tworzenia tabeli.
 2. Drugi krok (opcjonalny - nie występuje dla tabel z informacjami podstawowymi) umożliwia podanie liczby wierszy (np. ofert i transakcji) wyświetlanych dla każdego instrumentu (liczba ta może być później zmieniona). Po wybraniu liczby wierszy należy kliknąć przycisk "Dalej >>".
 3. W kolejnym kroku należy wybrać instrumenty, które mają się znaleźć w tabeli. Instrumenty można wybierać indywidualnie (na podstawie kodu ISIN, nazwy, skrótu) lub grupami - według grup notowań zdefiniowanych przez GPW. Możliwe jest jednoczesne wybieranie zarówno pojedynczych instrumentów jak i grup notowań. Po wybraniu instrumentów należy kliknąć przycisk "Dalej >>".
 4. Następnie należy ustawić oznaczenie instrumentów w tabeli. Po wybraniu sposobu oznaczenia instrumentów należy kliknąć przycisk "Dalej >>".
 5. Ostatnim krokiem procesu tworzenia tabeli jest wybór rodzaju i wielkości czcionki, która ma zostać użyta w tabeli. Podczas wyboru czcionki, w centralnej części okna jest wyświetlany podgląd tabeli. Na tym etapie można wybrać czcionkę lub cofnąć się i zmienić ustawienia dokonane w poprzednich krokach kreatora. Po wykonaniu ustawień należy kliknąć przycisk "Koniec" aby zakończyć kreatora i utworzyć tabelę.

Dostępne typy tabel

W programie IntraTerm dostępnych jest kilka typów tabel umożliwiających wyświetlanie danych w różnym układzie. Tabele z informacjami podstawowymi zostały zoptymalizowane pod kątem szybkości wyświetlania i ich stosowanie może przyśpieszyć działanie programu na starszych komputerach. Z kolei tabele z informacjami rozszerzonymi umożliwiają wyświetlanie informacji o kursach wraz ofertami i transakcjami lecz w nieco większym stopniu obciążają procesor. Wyświetlanie dużej liczby tabel z informacjami rozszerzonymi na starszych (wolniejszych) komputerach może spowolnić działanie programu. Obok tabel przygotowanych przez producenta programu IntraTerm, możliwe jest też zdefiniowanie własnych tabel z dowolnym układem pól informacyjnych. W tym przypadku użytkownik może sam zdecydować, jakie informacje będą pojawiać się w określonym miejscu w tabeli. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie tabeli odpowiadającej indywidualnym preferencjom użytkownika i w optymalny sposób wykorzystującej dostępną powierzchnię ekranu. Tabele utworzone na podstawie wybranego typu można potem modyfikować, zmieniając rodzaj i kolejność wyświetlanych kolumn oraz (dla tabel z informacjami rozszerzonymi lub tabel zaprojektowanych samodzielnie) liczbę wierszy przypadających na dany instrument według własnego uznania. Poniżej zostaną wymienione i opisane typy tabel dostępne w programie.

 • Tabela "informacje podstawowe: kursy, wolumen, obrót" może być stosowana do wyświetlania podstawowych informacji o notowaniach instrumentów z notowań ciągłych oraz indeksów. Tabela ta zawiera informacje o notowaniach (kursy, wolumen, obrót, zmianę kursu, itp.) bez transakcji i ofert. Uwaga: Jeśli do tabeli zostaną wybrane instrumenty z fixingu, wtedy kurs z pierwszego fixingu będzie wyświetlany w kolumnie z kursem otwarcia (a także z kursem minimalnym, maksymalnym i bieżącym jeśli nie było jeszcze drugiego fixingu), natomiast kurs z drugiego fixingu będzie wyświetlany w kolumnie z kursem bieżącym (a w przypadku, gdy nie było pierwszego fixingu, także w kolumnach z kursem minimalnym, maksymalnym i otwarcia). Jeśli odbyły się obydwa fixingi, to kurs minimalny i maksymalny zostanie obliczony na podstawie kursów z obydwu fixingów.
 • Tabela "informacje podstawowe z fixingu: kursy, wolumen, obrót" powinna być stosowana wyłącznie do wyświetlania informacji o notowaniach instrumentów z fixingu. Tabela ta zawiera podstawowe informacje o notowaniach (kursy na fixingach, wolumen, obrót, zmianę kursu, itp.) bez transakcji i ofert. Uwaga: Jeśli do tabeli zostaną wybrane instrumenty z notowań ciągłych lub indeksy, wtedy notowania tych instrumentów nie będą widoczne.
 • Tabela "informacje rozszerzone: kursy w 1 wierszu, oferty, transakcje, wolumen, obrót" służy do wyświetlania informacji o kursach, ofertach i transakcjach, przy czym informacje o kursach są wyświetlane w pierwszym wierszu w osobnych kolumnach. Tabela ta może być stosowana dla dowolnych instrumentów (zarówno dla instrumentów z notowań ciągłych jak i fixingu). Uwaga: Jeśli do tabeli zostaną wybrane instrumenty z fixingu, wtedy kurs z pierwszego fixingu będzie wyświetlany w kolumnie z kursem otwarcia (a także z kursem minimalnym, maksymalnym i bieżącym jeśli nie było jeszcze drugiego fixingu), natomiast kurs z drugiego fixingu będzie wyświetlany w kolumnie z kursem bieżącym (a w przypadku, gdy nie było pierwszego fixingu, także w kolumnach z kursem minimalnym, maksymalnym i otwarcia). Jeśli odbyły się obydwa fixingi, to kurs minimalny i maksymalny zostanie obliczony na podstawie kursów z obydwu fixingów.
 • Tabela "informacje rozszerzone: kursy w 2 wierszach, oferty, transakcje, wolumen, obrót" służy do wyświetlania informacji o kursach, ofertach i transakcjach, przy czym informacje o kursach są zgrupowane w pierwszych dwóch wierszach - niektóre z nich w tej samej kolumnie. Ten sposób wyświetlania umożliwia wyświetlanie danych w mniejszej liczbie kolumn, niż w tabeli opisanej wyżej. Tabela ta może być stosowana dla dowolnych instrumentów (zarówno dla instrumentów z notowań ciągłych jak i fixingu). Uwaga: Jeśli do tabeli zostaną wybrane instrumenty z fixingu, wtedy kurs z pierwszego fixingu będzie wyświetlany w kolumnie z kursem otwarcia (a także z kursem minimalnym, maksymalnym i bieżącym jeśli nie było jeszcze drugiego fixingu), natomiast kurs z drugiego fixingu będzie wyświetlany w kolumnie z kursem bieżącym (a w przypadku, gdy nie było pierwszego fixingu, także w kolumnach z kursem minimalnym, maksymalnym i otwarcia). Jeśli odbyły się obydwa fixingi, to kurs minimalny i maksymalny zostanie obliczony na podstawie kursów z obydwu fixingów.
 • Tabela "informacje rozszerzone: kursy w 3 wierszach, oferty, transakcje, wolumen, obrót" służy do wyświetlania informacji o kursach, ofertach i transakcjach, przy czym informacje o kursach są zgrupowane w pierwszych trzech wierszach - niektóre z nich w tej samej kolumnie. Ten sposób wyświetlania umożliwia wyświetlanie danych w najmniejszej liczbie kolumn co pozwala na zmniejszenie szerokości tabeli. Tabela ta może być stosowana dla dowolnych instrumentów (zarówno dla instrumentów z notowań ciągłych jak i fixingu). Uwaga: Jeśli do tabeli zostaną wybrane instrumenty z fixingu, wtedy kurs z pierwszego fixingu będzie wyświetlany w kolumnie z kursem otwarcia (a także z kursem minimalnym, maksymalnym i bieżącym jeśli nie było jeszcze drugiego fixingu), natomiast kurs z drugiego fixingu będzie wyświetlany w kolumnie z kursem bieżącym (a w przypadku, gdy nie było pierwszego fixingu, także w kolumnach z kursem minimalnym, maksymalnym i otwarcia). Jeśli odbyły się obydwa fixingi, to kurs minimalny i maksymalny zostanie obliczony na podstawie kursów z obydwu fixingów.

Oprócz wymienionych typów tabel użytkownik może zaprojektować własny wzorzec tabeli wybierając opcję "własny projekt tabeli" w kreatorze. Po zbudowaniu wzorca będzie można tworzyć nowe tabele na jego podstawie. Raz utworzony wzorzec tabeli jest dostępny do momentu zakończenia pracy programu, natomiast tabele utworzone na podstawie własnego wzorca (jeśli zostaną zapisane w ustawieniach programu razem z pulpitem) będą dostępne także w przyszłości. Na podstawie tabeli utworzonej według własnego wzorca można tworzyć następne podobne tabele. W tym celu należy najpierw zapisać ustawienia tabeli przy użyciu opcji "Zapisz ustawienia tabeli do pliku..." w menu "Tabela:...", a następnie utworzyć nową tabelę wybierając z menu "Nowa tabela" opcję "Na podstawie zapisanych ustawień...".


W programie IntraTerm PRO dostępne są także tabele wyświetlające szczegółowe informacje o notowaniach pojedynczego instrumentu, historię transakcji dla wybranego instrumentu od początku bieżącej sesji oraz zestawienie najnowszych (ostatnio zawartych) transakcji obejmujące wiele instrumentów. Aby uzyskać okno szczegółów, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wierszu zawierającym wybrany instrument (w celu wyświetlenia menu podręcznego), a następnie w menu podręcznym wybrać opcję "Szczegóły (okno zależne)". W celu uzyskania historii transakcji należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wierszu zawierającym wybrany instrument (w celu wyświetlenia menu podręcznego), a następnie w menu podręcznym wybrać opcję "Historia transakcji". Tabela z zestawieniem najnowszych (ostatnio zawartych) transakcji jest dostępna w menu "Nowa tabela".

Opis informacji wyświetlanych w oknie szczegółów

Okno szczegółów składa sie z trzech części i zawiera różne informacje o wybranym instrumencie. W środkowej części znajdują się najlepsze limity kupna i sprzedaży, w dolnej ostatnie pięć transakcji, natomiast w górnej części są wyświetlane następujące dane:

Kurs - kurs bieżący

Zmiana % - zmiana procentowa względem kursu odniesienia

Zmiana - zmiana ilościowa względem kursu odniesienia

WolOstTr - wolumen obrotów ostatniej transakcji

WolObr - sumaryczny wolumen obrotów od początku sesji

TKO - teoretyczny kurs otwarcia

TKO% - zmiana procentowa

TKO względem kursu odniesienia

KursWaż - średni kurs ważony obrotami obliczony według poszczególnych transakcji

KursOtw - kurs otwarcia

WidGórne - górne widełki

Max - maksymalny (najwyższy) kurs na sesji

Min - minimalny (najniższy) kurs na sesji

WidDolne - dolne widełki

KursOdn - kurs odniesienia

TWO - teoretyczny wolumen otwarcia

SI-TC-SG - status instrumentu, typ czynności oraz status grupy (zgodnie z definicjami GPW - patrz niżej)

Status instrumentu jest znacznikiem aktywności papieru wartościowego w czasie sesji giełdowej. Status może przyjmować następujące wartości:

Pierwszy znak (stan aktywności):

A - autoryzowany (w obrocie)

I - nieautoryzowany (zakaz obrotu)

Drugi znak (status instrumentu):

R - w fazie równoważenia

S - nieautoryzowany

G - zawieszenie notowań na początek fazy równoważenia rynku (zamrożenie)

spacja - normalny

Typ czynności na instrumencie jest wskaźnikiem informującym o rodzaju zdarzenia na danym papierze wartościowym. Typ czynności może przyjmować jedną z poniższych wartości:

P - zaprogramowanie opóźnionego otwarcia

M - w fazie równoważenia lub zawieszenie przez nadzór

C - otwarcie dla instrumentu

O - przejście do stanu normalnego (po równoważeniu lub zawieszeniu)

R - w fazie równoważenia - automatyczne

D - anulowanie opóźnionego otwarcia

A - autoryzowanie papieru wartościowego

G - zawieszenie instrumentu na początek równoważenia lub odwieszenie w trakcie równoważenia

I - zablokowanie instrumentu (zakaz obrotu)

E - anulowanie wszystkich zleceń na dany papier wartościowy

N - stan początkowy

F - fast market (publikacja jedynie pięciu najlepszych ofert)

S - normal market (publikacja całego arkusza) Status grupy określa status grupy instrumentów (do której należy dany papier) w czasie sesji giełdowej.

Status grupy może przyjmować jedną z poniższych wartości:

C - początek konsultacji

P - przed otwarciem

O - otwarcie

T - przejściowy

E - faza interwencji animatora

S - notowania ciągłe

R - dogrywka

N - interwencja nadzoru

F - koniec konsultacji

I - zawieszenie (zakaz obrotu)

Z - przerwanie obrotu 

Okna zależne i tabele sterujące - szybki dostęp do informacji

W celu umożliwienia łatwego i szybkiego dostępu do szczegółowych informacji o notowaniach oraz do wykresów instrumentów, w programie IntraTerm PRO wprowadzono tabele sterujące i okna zależne (sterowane). Wskazanie myszką (lub wyszukanie) w tabeli sterującej jakiegoś instrumentu spowoduje uaktualnienie zawartości okien zależnych i wyświetlenie w tych oknach informacji dla wybranego instrumentu (np. szczegółowe informacje o notowaniach, wykresy). Funkcjonalność ta umożliwia szybki dostęp do żądanej szczegółowej informacji przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu dostępnego miejsca na ekranie. Wszystkie tabele wyświetlające informacje o notowaniach mogą być oknami sterującymi i pozwalają na utworzenie lub dołączenie okien zależnych. W celu utworzenia okna zależnego, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wybranym wierszu tabeli, a następnie wybrać opcję "Szczegóły (okno zależne)" lub "Prosty wykres intraday (okno zależne)". Po wybraniu jednej z wymienionych opcji, utworzone zostanie okno powiązane z aktywną tabelą (która od tego momentu staje się tabelą sterującą). Zawartość utworzonego okna jest zależna od instrumentu wskazanego w jednej z tabel sterujących. Inne rodzaje wykresów (np. historyczne, multi-intraday) oraz okna szczegółów utworzone przez inne tabele (w ramach danego pulpitu wirtualnego), można także powiązać z wybraną tabelą. Uzyskuje się to przez zaznaczenie tytułu okna, które ma stać się oknem zależnym w menu "Okna zależne" dostępnym w menu "Tabela:...". Konfiguracja okien zależnych i tabel sterujących jest zapamiętywana razem z ustawieniami pulpitu. 

Tworzenie tabel na podstawie zapisanych ustawień

Program IntraTerm PRO umożliwia szybkie utworzenie tabeli na podstawie zapisanych wcześniej ustawień. W celu utworzenia nowej tabeli, przy wykorzystaniu ustawień tabeli zapisanej wcześniej, należy z menu "Nowa tabela" wybrać opcję "Na podstawie zapisanych ustawień...", a następnie wskazać plik za zapisanymi ustawieniami tabeli. Korzystając z tej opcji można też szybko sklonować tabelę. Wystarczy zapisać ustawienia wybranej tabeli używając opcji "Zapisz ustawienia tabeli do pliku..." w menu "Tabela:...", a następnie utworzyć nową tabelę na podstawie tych ustawień.

Konfiguracja tabeli

Utworzone tabele można dalej konfigurować w zależności od potrzeb. Zakres konfiguracji obejmuje m.in.:

 • ustawianie podświetlania zmian
 • automatyczne przewijanie zawartości
 • ustawianie szerokości i układu kolumn
 • zmianę czcionki i oznaczenia instrumentów
 • edycję wyświetlanych kolumn i instrumentów

Czynności te zostały opisane przy okazji omawiania menu "Tabela:..."

W celu przestawienia (zmiany kolejności) kolumn w tabeli należy wcisnąć lewy klawisz myszy na nagłówku kolumny, a następnie przeciągnąć kolumnę w wybrane miejsce (można też skorzystać z opcji "Edytuj listę kolumn tabeli..." w menu "Tabela:...").

Sortowanie tabeli

Większość tabel dostępnych w programie (oprócz tabel z historią lub zestawieniem transakcji, alertów i czasem ostatnich informacji) można sortować według zawartości komórek w wybranej kolumnie. W celu posortowania wierszy tabeli według wybranej kolumny, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny (zostanie wtedy wyświetlone menu podręczne), a następnie wybrać jedną z opcji sortowania. Po wykonaniu tej czynności wiersze tabeli zostaną posortowane w zależności od zawartości komórek wybranej kolumny w chwili sortowania. Możliwe jest także włączenie automatycznego sortowania przy użyciu opcji "Automatyczne powtarzanie sortowania" w menu "Tabela".

Wyszukiwanie instrumentów w tabeli

Program IntraTerm PRO umożliwia szybkie wyszukanie instrumentu w tabeli bez konieczności przeglądania całej zawartości. W celu wyszukania instrumentu należy uaktywnić wybraną tabelę (np. przez kliknięcie na pasku tytułowym okna z tabelą), a następnie wpisywać na klawiaturze identyfikator instrumentu (kod ISIN, nazwę lub skrót - w zależności od oznaczenia instrumentów w tabeli). W trakcie wpisywania szukanego identyfikatora w tabeli zostanie automatycznie podświetlony wiersz zawierający instrument, którego identyfikator pasuje do wpisywanych na klawiaturze znaków. Jeśli wpisywane znaki będą pasować do kilku instrumentów, zostanie podświetlony pierwszy z nich. Jeśli nie jest to szukany instrument, wtedy należy kontynuować wpisywanie identyfikatora do momentu odnalezienia żądanego instrumentu. Uwaga: Jeśli w trakcie wpisywania identyfikatora instrumentu nastąpi przerwa większa niż 1.5 sekundy, to kolejne wpisywane znaki będą traktowane jako identyfikator nowego instrumentu i wyszukiwanie rozpocznie się od nowa.

Szybkie dodawanie i usuwanie instrumentów w tabelach

Większość tabel posiada opcję szybkiego dodawania i usuwania instrumentów. Aby dodać instrument do aktywnej tabeli, należy nacisnąć klawisz INSERT i wpisać skrót, nazwę lub kod ISIN instrumentu, który ma być dodany. Szybkie usunięcie zaznaczonych w tabeli instrumentów (wierszy) wykonuje się przez wciśnięcie klawisza DELETE.

Wyświetlanie aktualnych informacji w tytule tabeli

W pasku tytułu większości tabel dostępnych w programie (oprócz tabel z historią lub zestawieniem transakcji, alertów i czasem ostatniej informacji) można wyświetlać aktualne informacje dla ostatnio wskazanego lub wyszukanego w tabeli instrumentu. W celu wyświetlenia informacji w tytule tabeli, należy użyć w tytule jedną lub kilka dostępnych zmiennych (każda użyta zmienna powinna być umieszczona w nawiasie klamrowym). Każda znajdująca się w tytule zmienna będzie zastępowana aktualną jej wartością. Dostępne są następujące zmienne:

{ID} - identyfikator instrumentu (nazwa, skrót lub ISIN)
{%} - aktualna wartość zmiany procentowej instrumentu
{C} - aktualna wartość kursu instrumentu
{O} - kurs otwarcia instrumentu
{H} - kurs maksymalny instrumentu
{L} - kurs minimalny instrumentu
{V} - wartość wolumenu obrotów na instrumencie od początku sesji
{U} - wartość obrotu na instrumencie od początku sesji (w tys.)
{T} - teoretyczny kurs otwarcia instrumentu

Przykład: Przy ustawieniu tytułu tabeli na: Moje spółki. {ID} {C} {%}, gdy ostatnio wybranym lub wyszukanym instrumentem w tabeli jest TPSA, a aktualny kurs i zmiana procentowa TPSA wynoszą 23.50 i -1.35%, w tytule tabeli zostanie wyświetlony napis: Moje spółki. TPSA 23.50 -1.35%.  

Dostęp do wykresów, szczegółów, historii transakcji, opcji Kup/Sprzedaj

W celu wyświetlenia wykresu, informacji szczegółowych, historii transakcji lub opcji Kup/Sprzedaj dla wybranego instrumentu, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wybranym wierszu tabeli, co spowoduje wyświetlenie menu podręcznego pokazanego niżej:

IntraTerm_menu_podreczne

W menu podręcznym znajdują się następujące opcje:

 • "Wykres indraday" - opcja powoduje wyświetlenie wykresu intraday z bieżącej sesji
 • "Wykres multi-intraday" - opcja powoduje wyświetlenie wykresu intraday z wielu sesji
 • "Wykres historyczny" - opcja powoduje wyświetlenie wykresu historycznego (dzienny, tygodniowy lub miesięczny)
 • "Historia transakcji" - opcja powoduje wyświetlenie historii transakcji od początku sesji
 • "Szczegóły (okno zależne)" - opcja powoduje wyświetlenie okienka ze szczegółami notowań dla wybranego instrumentu. Wyświetlone okno zostaje automatycznie powiązane z aktywną tabelą i staje się oknem zależnym od aktywnej tabeli. Zawartość okna szczegółów będzie zależeć od instrumentu wskazanego w tabeli, od której okno jest zależne.
 • "Prosty wykres intraday (okno zależne)" - opcja powoduje wyświetlenie prostego wykresu intraday. Wyświetlone okno wykresu zostaje automatycznie powiązane z aktywną tabelą i staje się oknem zależnym od aktywnej tabeli. Zawartość okna wykresu będzie zależeć od instrumentu wskazanego w tabeli, od której okno jest zależne.
 • "Liczba wierszy dla instrumentu" - opcja jest dostępna dla wybranych tabel i umożliwia zmianę liczby wierszy (np. ofert, transakcji) wyświetlanych dla danego instrumentu.
 • "Kup ... Sprzedaj" - opcja umożliwia szybkie złożenie zlecenia kupna lub sprzedaży. Dostęp do tej opcji jest uzależniony od instytucji udostępniającej IntraTerm PRO w swoim serwisie.

Korzystanie z alertów

Alerty są przeznaczone do szybkiego wykrywania określonych sytuacji w trakcie trwania sesji oraz do monitorowania konkretnych instrumentów i wyświetlania informacji w przypadku wystąpienia określonych warunków. Przy użyciu alertów można zlecić programowi IntraTerm PRO śledzenie informacji podawanych przez GPW i sprawdzanie, czy zaszło jakieś interesujące inwestora wydarzenie.

Przykłady sytuacji, które mogą zostać wykryte przez program po zdefiniowaniu odpowiednich alertów:

 • przekroczenie określonego poziomu obrotów
 • duży wzrost lub spadek kursu w stosunku do kursu odniesienia
 • znaczne ruchy na instrumencie w trakcie sesji (duża różnica pomiędzy kursem maksymalnym i minimalnym)
 • wysoki wolumen kupna na określonej spółce (dla najlepszej oferty)
 • duży ruch na transakcji (zmiana w stosunku do kursu poprzedniej transakcji) przy wysokim wolumenie obrotów
 • wolumen sprzedaży najlepszej oferty wielokrotnie przekraczający wolumen kupna
 • dojście kursu w pobliże maksimum na sesji
 • duża transakcja po minimalnym kursie na sesji
 • i wiele innych, w zależności od zdefiniowanych warunków

W celu zdefiniowania nowego alertu należy wybrać opcję "Zdefiniuj nowy alert" z menu "Alerty". Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się okno definiowania alertu. W oknie tym należy wskazać czy alert (tzn. sprawdzane warunki i generowany komunikat) ma dotyczyć wszystkich papierów, czy też konkretnego instrumentu. Następnie należy podać treść komunikatu, który ma być wygenerowany przy spełnieniu określonych warunków oraz zdefiniować warunki wygenerowania alertu. Jeśli zdefiniowany zostanie więcej niż jeden warunek, wtedy wszystkie warunki będą musiały być spełnione aby komunikat alertu został wygenerowany. Po utworzeniu alertu komunikaty generowane przez alert mogą być wyświetlone w tabeli komunikatów (opcja "Nowa tabela komunikatów" w menu "Alerty"). Domyślnie tabela komunikatów jest automatycznie przewijana na nowo wygenerowany komunikat. Jeśli takie zachowanie nie jest pożądane, można je wyłączyć korzystając z opcji "Automatycznie przewiń do nowego alertu" w menu "Tabela:..." dla wybranej tabeli komunikatów.

Informacje o sposobie sprawdzania alertów

Warunki każdego zdefiniowanego i aktywnego alertu są sprawdzane w następujący sposób:

 • po uruchomieniu programu i uzyskaniu połączenia z serwerem - dla wszystkich instrumentów dla ostatniej (najnowszej) transakcji i bieżących danych o najlepszej ofercie, kursach i obrotach (podobne sprawdzenie jest też wykonywane po wczytaniu ustawień pulpitu - dla aktywnych alertów zapisanych w ustawieniach)
 • po otrzymaniu informacji o zawarciu transakcji - dla każdego alertu zawierającego co najmniej jeden warunek odnośnie transakcji
 • po otrzymaniu cyklicznej informacji o wartości indeksu - dla każdego alertu zawierającego co najmniej jeden warunek odnośnie transakcji (informacja ta jest traktowana jako "transakcja" na indeksie)
 • po otrzymaniu informacji o zmianie najlepszej oferty - dla każdego alertu zawierającego co najmniej jeden warunek odnośnie oferty
 • po otrzymaniu informacji o modyfikacji kursu (np. maksymalnego lub minimalnego) - dla każdego alertu zawierającego co najmniej jeden warunek odnośnie tych kursów
 • po zdefiniowaniu lub uaktywnieniu alertu (dla konkretnego alertu) - dla wszystkich instrumentów dla ostatniej (najnowszej) transakcji i bieżących danych o najlepszej ofercie, kursach i obrotach

Uwagi:

 • Jeśli alert zawiera warunki które będą spełnione wielokrotnie w trakcie sesji (np.: obrót na sesji większy od pewnego poziomu), wtedy komunikaty alertu będą się powtarzać (tu: po każdej zmianie obrotów, gdy są one ponad podanym poziomem).
 • Ze względu na specyfikę podawania komunikatów przez GPW, w pewnych sytuacjach komunikaty alertów mogą się dublować.
 • Pole "KURS AKTUALNY" (dostępne przy definiowaniu alertów) w normalnych warunkach zawiera wartość kursu ostatniej (najnowszej) transakcji. Jednak w pewnych szczególnych sytuacjach, np. przy modyfikacji lub ustaleniu aktualnej wartości kursu przez GPW, pole to będzie zawierać podaną przez GPW wartość, co może mieć wpływ działanie alertu zawierającego wspomniane pole.

 

Szybkie składanie wstępnie wypełnionych zleceń K/S

Jeśli instytucja udostępniająca IntraTerm w swoim serwisie aktywowała taką możliwość, program będzie umożliwiał szybkie złożenie wstępnie wypełnionego zlecenia kupna lub sprzedaży. W celu sprawdzenia, czy opcja jest aktywna należy przytrzymać klawisz "Ctrl", a następnie przesunąć kursor myszy nad jednym z pól (w dowolnie wybranej tabeli) zawierającym informacje o najlepszych ofertach kupna/sprzedaży. Jeśli opcja składania zlecenia jest aktywna, wtedy przy wykonaniu opisanej wyżej czynności zostanie zaznaczone obramowaniem pole nad którym znajduje się kursor, a kształt kursora myszy zmieni się.
W celu szybkiego złożenia wstępnie wypełnionego zlecenia K/S, należy przytrzymać klawisz "Ctrl" i kliknąć (lewym przyciskiem myszki) w tabeli na jednym z pól zawierających informacje o najlepszych ofertach K/S. W zależności od klikniętego pola, powinno wyświetlić się do zatwierdzenia wstępnie wypełnione zlecenie kupna lub sprzedaży.
Uwaga: Instytucja udostępniająca IntraTerm w swoim serwisie może tak skonfigurować program, aby do szybkiego wywołania zlecenia nie było konieczne wciśnięcie i przytrzymanie klawisza "Ctrl". W takim przypadku do złożenia zlecenia wystarczy po prostu kliknąć w tabeli wybrane pole z ofertą K/S.

 

Praca z wykresami

Sposób korzystania wykresów zostanie omówiony na przykładzie zrzutów ekranu widocznych poniżej.

IntraTerm_wykres

W górnej części okna z wykresem znajdują się dwa paski narzędzi. Pierwszy pasek zawiera opcje pozwalające na zapamiętanie i odczyt ustawień, ustawianie parametrów odświeżania danych, sposobu wyświetlania wykresów, zakresu przetwarzania danych i wyglądu okna z wykresem. Drugi pasek narzędzi umożliwia nanoszenie na wykres wskaźników analizy technicznej oraz zmianę ich parametrów.

Przyciski odczytu i zapisu ustawień umożliwiają odczyt i zapis globalnej konfiguracji wielu parametrów okna z wykresem. Istnieje możliwość zapamiętania stanu większości opcji, które ustawia się w paskach narzędzi. M.in.:

 • automatyczne odświeżanie
 • typ wykresu (linie, OHLC, świece)
 • rodzaj skali
 • kompresja czasu
 • kolory i grubość wykresów
 • stan opcji wł./wył. siatki, legendy, tytułów, informacji kursora myszy, itp.
 • parametry wszystkich wskaźników kursu i włączonych wskaźników pod wykresem
 • aktywne (włączone) wskaźniki - zarówno pod wykresem, jak i na wykresie kursu
 • ulubione instrumenty znajdujące się na liście

 Uwagi:

 1. Wymienione wyżej opcje dotyczą wybranego okna z wykresem, a nie konkretnych spółek.
 2. Wymienione opcje wykresów zostają też zapisane automatycznie przy okazji zapisywania ustawień pulpitu.
 3. Możliwe jest także zapamiętywanie analiz indywidualnie dla każdej spółki dla poszczególnych opcji kompresji czasowej. Analizy takie zawierają ustawienia wykresu kursu tzn. typ, zakres, skalę, ustawienia i zestaw włączonych wskaźników oraz informacje o obiektach narysowanych na wykresie. Do zapisu i odczytu analiz służą przyciski znajdujące się pod wykresem. 


Przycisk automatycznej aktualizacji wykresu służy do włączenia bądź wyłączenia opcji automatycznego uaktualniania danych. Umożliwia to śledzenie przebiegu notowań na wykresie w trakcie trwania sesji.

Przycisk sygnalizacji aktualizacji danych pozwala na włączenie sygnału dźwiękowego informującego o uaktualnieniu danych na wykresie.

Przycisk odświeżenia wykresu służy do jednorazowej aktualizacji danych na wykresie (przy włączonej automatycznej aktualizacji nie jest konieczne korzystanie z tej opcji).

Opcje ustawienia zakresu służą do zmiany zakresu danych widocznych na wykresie.

Przyciski: wykres liniowy, wykres słupkowy, wykres świecowy, umożliwiają przełączanie aktualnie wyświetlanego trybu wykresu na liniowy, słupkowy - OHLC lub "Japońskie Świece".

Przyciski wyboru skali umożliwiają przełączanie opcji skalowania wykresów (także wykresu pomocniczego rysowanego "w tle"). Dostępne są skale logarytmiczne, liniowe oraz skala procentowa. Dla skali liniowej lub logarytmicznej osie Y mogą być skorelowane lub skalowane niezależnie. Korzystając ze skali procentowej można porównywać wykresy wielu spółek jednocześnie. Umożliwia to szybkie sprawdzenie, które spółki w okresie widocznym na wykresie wzrosły lub spadły najbardziej. Różnice zmian procentowych w kursach instrumentów widoczne są najlepiej przy dłuższych okresach czasowych. Przykładowe wykorzystanie skali procentowej:

IntraTerm_wykres2

Pole wyboru kompresji czasowej umożliwia ustawienie kompresji dla danych historycznych (notowania dzienne, tygodniowe, miesięczne) lub wielkość paczki dla danych intraday.

Przycisk ustawień wykresu powoduje wyświetlenie okna, w którym można dokonać ustawień wyglądu rysowanych wykresów.

Przycisk włączania/wyłączania wprowadzania instrumentów i listy instrumentów, umożliwia pokazanie lub ukrycie pól do wprowadzania instrumentów oraz listy instrumentów znajdującej się po lewej stronie wykresu. Po włączeniu listy spółek można wykreślić wykres główny - przez wybór instrumentu z listy lub wpisanie nazwy instrumentu w pole bezpośrednio nad listą. Można także uzyskać wykres "w tle" - przez wpisanie instrumentu w pole bezpośrednio pod listą.

Przycisk dodawania wskaźników pozwala wybierać wskaźniki do wyświetlenia na wykresie. Dostępne są następujące wskaźniki:

 • Acceleration (ACC)
 • Accumulation Distribution (AD)
 • Average True Range (ATR)
 • Balance Of Power (BOP)
 • Bollinger Oscillator (BOS)
 • Chaikin A/D Oscillator (ChAD)
 • Chaikin Money Flow (ChMF)
 • Chande Momentum Oscillator (CMO)
 • Chaikin Oscillator (ChO)
 • Chaikin Volatility (ChV)
 • Commodity Channel Index (CCI)
 • Detrended Price Oscillator (DPO)
 • Directional Movement Index (DMI)
 • Ease of Movement (EMV)
 • Elder-ray Bear Power (EBear)
 • Elder-ray Bull Power (EBull)
 • Force Index (FI)
 • %D Fast (FastD)
 • %D Slow (SlowD)
 • %K Fast (FastK)
 • Intraday Momentum Index (IMI)
 • Moving Average Convergence Divergence (MACD)
 • MACD Oscillator (MACDO)
 • Mass Index (MI)
 • Momentum - type 1 (MTM1)
 • Momentum - type 2 (MTM2)
 • Money Flow Index (MFI)
 • Negative Volume Index (NVI)
 • On Balance Volume (OBV)
 • Positive Volume Index (PVI)
 • Percentage Volume Oscillator (PVO)
 • Price Oscillator (POS)
 • Price and Volume Trend (PVT)
 • QStick Indicator (QStrick)
 • Rate of Change (ROC)
 • Relative Strength Index (RSI)
 • Relative Volatility Index (RVI)
 • Standard Deviation (StDev)
 • Stochastic (STS)
 • Trend Deviation (TRD)
 • TRIX Index (Trix)
 • Ultimate Oscillator (ULT)
 • Volatility Ratio (VR)
 • Volume Oscillator (VOS)
 • Volume Rate of Change (VROC)
 • Williams Accumulation Distribution (type 1) (WAD1)
 • Williams Accumulation Distribution (type 2) (WAD2)
 • Williams' %R (%R)
 • Volume (VOL) (wolumen z wykresem otw. pozycji)
 • Open Interest (OI) (wykres otw. pozycji)

Następujące wskaźniki mogą być nanoszone na wykres kursu:

 • Parabolic SAR (PAR SAR)
 • Bollinger Band (BOL)
 • Displaced Moving Average (DMA) (przesunięta średnia krocząca)
 • Weighted Moving Average (WMA) (średnia ważona)
 • Exponential Moving Average (EMA1, EMA2, EMA3) (średnia wykładnicza)
 • Simple Moving Average (SMA1, SMA2, SMA3, SMA4)  

 Parametry wskaźników można dowolnie modyfikować w celu uzyskania jak najlepszych efektów. Pola parametrów znajdują się po prawej stronie nazwy wskaźnika. Po zmianie wartości parametru wskaźnika należy nacisnąć klawisz ENTER, aby zmiana została uwzględniona na wykresie.

Okno wykresów może składać się z jednego do dziesięciu pól (w zależności od liczby dodanych wskaźników):

 • pole z wykresem kursu - zawierające opcjonalnie dodatkowe wskaźniki
 • pola z wykresami wskaźników (maksymalnie do 9 pól)

Po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza CTRL i przesunięciu myszy nad polem wykresu, pojawi się okienko wyświetlające informacje o wykresie w zależności od położenia wskaźnika myszy. Informacje te zawsze dotyczą wykresu głównego.

Na samym dole okna wykresów znajduje się przycisk maksymalizacji wykresu, przycisk wydruku, przyciski zapisu i odczytu analiz oraz pasek komunikatów, w którym wyświetlane są informacje dotyczące pracy modułu wykresu lub objaśnienia opcji.

Gdy kursor myszy znajduje się w polu wykresu, możliwe jest wywołanie menu podręcznego. Włączenie menu uzyskuje się przez kliknięcie prawego klawisza myszy. W menu podręcznym znajdują się opcje odpowiedzialne za wybór narzędzi, opcja kopiowania wykresu (razem z naniesionymi analizami) do schowka, opcje umożliwiające ustawienie trybów rysowania, przesuwania i kasowania linii trendów i narzędzi oraz pozycje umożliwiające włączanie i wyłączanie elementów pomocniczych wyświetlanych na wykresie (w tym także sygnałów kupna/sprzedaży. Tryb automatyczny oznacza, że na wykres można nanosić narzędzia przy użyciu lewego klawisza myszki, natomiast inne operacje na obiektach można wykonywać przytrzymując odpowiednio klawisze ALT, SHIFT, CTRL podczas wykonywania operacji myszką:

 • W celu przesunięcia obiektu należy przytrzymać klawisz SHIFT, a następnie przesunąć obiekt myszką.
 • W celu zmiany koloru narysowanego obiektu należy przytrzymać klawisze CTRL i ALT oraz kliknąć na wybrany obiekt.
 • W celu narysowania równoległej linii trendu należy przytrzymać klawisze SHIFT i ALT, a następnie przesunąć wybraną linię.
 • Aby zmienić tekst naniesiony na wykres należy przytrzymać klawisze SHIFT i ALT, a następnie kliknąć wybrany napis.

Uwaga: W standardowej konfiguracji możliwe jest skopiowanie wykresu do schowka przy użyciu kombinacji klawiszy CTRL + 0 (control i zero). Dzięki temu można szybko uzyskać kopię własnego wykresu z analizami, a następnie wkleić go do jakiegoś dokumentu, wysłać znajomym, umieścić na forum, czy też na stronie WWW.